Theo dõi

Cách bật và tắt chế độ 3D từ màn hình chính?

Bạn có thể thay đổi chế độ bất cứ lúc nào từ màn hình chính.

Nhấn vào nút chuyển đổi "3D"/"2D" ở trên cùng bên trái của màn hình, bên cạnh "Tin nhắn".

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.