Theo dõi

Một phần số dư của tôi đã biến mất trong Blackjack. Tại sao? @ blackjack

Đừng lo, bạn chỉ lấy một phần số dư của mình vào bàn Blackjack. Bạn có thể gõ vào hình đại diện của bạn tại bàn để xem toàn bộ số dư của bạn. Bạn cũng có thể gõ vào nút "phỉnh" trên đó để tăng hoặc giảm số dư của bạn tại bàn. Nếu bạn rời khỏi bàn, tất cả phỉnh sẽ được thêm vào số dư chính của bạn. Tận hưởng trò chơi!

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.