Theo dõi

Tôi có thể thay đổi số dư của tôi tại bàn bằng cách nào? @ - slots

Bạn cần gõ vào hình đại diện của bạn, sau đó gõ vào nút "phỉnh" trong khi bạn ở tại bàn.

Bạn có thể chọn bàn phù hợp nhất với số dư hiện tại của bạn hoặc mức cược mong muốn trong sảnh nhưng bạn sẽ tham gia với một số dư nhất định. Nếu bạn muốn thay đổi số dư hiện tại ở bàn ngay sau khi tham gia trò chơi, bạn cần gõ vào nút "Đứng lên" và tham gia lại vào bàn sau khi chọn mức cược mong muốn của bạn.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.