Theo dõi

Thắc mắc về Biệt danh/Trạng thái @ Android

Để thay đổi biệt danh của bạn, đăng nhập vào hồ sơ và gõ vào biệt danh của bạn, sau đó nhập biệt danh mới. Bạn cũng có thể sử dụng biểu tượng cảm xúc cho biệt danh của bạn.

Để thay đổi trạng thái của bạn, đăng nhập vào hồ sơ và nhấn vào trạng thái ở phía trên hình đại diện của bạn hoặc trên dòng "Nói điều gì đó với bạn bè của bạn". Tại đây, bạn có thể nhập trạng thái mới của bạn.

Nếu bạn vẫn có bất kỳ vấn đề nào với biệt danh/trạng thái của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.