Theo dõi

Tôi có thể đăng ký tài khoản của tôi bằng cách nào?

Để chơi, bạn chỉ vào ứng dụng là đủ – việc này sẽ tạo một tài khoản khách. Tài khoản khách được liên kết với thiết bị của bạn và có thể bị mất nếu thiết bị của bạn bị mất hoặc bị hỏng, nếu HĐH được cài đặt lại trên thiết bị hoặc nếu có lỗi hệ thống trên thiết bị. Chúng tôi khuyến cáo bạn nên đăng ký tài khoản bằng địa chỉ email hoặc tài khoản Facebook của bạn. Bằng cách đăng ký, bạn đảm bảo rằng tiến trình trò chơi của bạn sẽ được lưu. Vui lòng lưu ý chỉ tài khoản được đăng ký với một địa chỉ email là có mật khẩu. Nếu địa chỉ email mà bạn cung cấp ban đầu không có sẵn để truy cập, sẽ rất khó để đặt lại mật khẩu hoặc truy cập vào tài khoản của bạn nếu bạn quên mật khẩu.

Vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để đăng ký tài khoản Pokerist của bạn. Sau khi đăng ký, bạn sẽ có thể chơi trên bất kỳ thiết bị nào với hồ sơ này vì tất cả tiến trình và bạn bè của bạn sẽ được lưu vào tài khoản.

1.Nhấp vào "Đăng nhập".

< p>2.Nhấp vào "Tài khoản mới".

3.Thực hiện theo các bước để hoàn tất đăng ký.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.