Theo dõi

Tài khoản của bạn đã bị treo

Bạn đã bị phát hiện vi phạm luật chơi trò chơi của chúng tôi một cách có hệ thống. Chúng tôi đã áp dụng các giới hạn trên tài khoản của bạn. Vui lòng truy cập https://www.pokerist.com/en/terms-of-use/ để tìm hiểu thêm về các điểm cụ thể này.

Nếu bạn tự tin mình không vi phạm luật chơi nào, vui lòng gửi trả lời cho chúng tôi, đội bảo mật của chúng tôi sẽ phân tích lại tài khoản của bạn.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.