Theo dõi

Tôi không thể mua phỉnh @ANDROID

Đôi khi, các thiết lập mạng hoặc thiết bị của bạn có thể gây ra lỗi khi bạn mở cửa hàng. Vui lòng kiểm tra cửa hàng và luật chơi có tải hay không. Nếu không, vui lòng mô tả các triệu chứng này cho bộ phận hỗ trợ của chúng tôi để nhận giải pháp nhanh từ chúng tôi. Ảnh chụp màn hình lỗi sẽ giúp chúng tôi giải quyết vấn đề của bạn nhanh hơn.

Android - Mua trong ứng dụng đã bị khóa

Để kiểm tra tính năng mua trong ứng dụng của bạn có bị khóa hay không, đi tới Play Market - Nhấn biểu tượng menu - Thiết lập - Kiểm soát của phụ huynh. Đảm bảo rằng kiểm soát của phụ huynh đã được tắt.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.