Theo dõi

Tôi không thể mua phỉnh @IOS

Đôi khi, các thiết lập mạng hoặc thiết bị của bạn có thể gây ra lỗi khi bạn mở cửa hàng. Vui lòng kiểm tra cửa hàng và luật chơi có tải hay không. Nếu không, vui lòng mô tả các triệu chứng này cho bộ phận hỗ trợ của chúng tôi để nhận giải pháp nhanh từ chúng tôi. Ảnh chụp màn hình lỗi sẽ giúp chúng tôi giải quyết vấn đề của bạn nhanh hơn.

iOS – Mua trong ứng dụng đã bị khóa

Để kiểm tra tính năng mua trong ứng dụng có bị khóa trên thiết bị của bạn hay không, đi tới Thiết lập - Thiết lập chung - Giới hạn. Kiểm tra xem các giới hạn đã được tắt chưa. Nếu bạn có quyền truy cập gia đình để mua hàng, hãy đảm bảo rằng bạn là chủ sở hữu của tài khoản truy cập gia đình hoặc tài khoản người dùng của bạn được thiết đặt là tài khoản người lớn. Nếu ID Apple của bạn được tạo dưới dạng Apple ID của trẻ em, bạn cần xác nhận từ tài khoản có trạng thái Phụ huynh/Người giám hộ.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.