Theo dõi

Tôi không thể tìm được bạn bè

Bạn có thể tìm bạn bè bằng cách sử dụng biệt danh hoặc số ID của họ. Nếu bạn gặp vấn đề khi tìm bạn bè, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ và cho biết ID của người mà bạn muốn thêm.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.