Theo dõi

Lỗi: "Quá nhiều tài khoản đã đăng ký từ thiết bị này

Theo Điều kiện Người dùng trong các sản phẩm của KamaGames, bạn không thể có quá 4 tài khoản cùng lúc. Nếu bạn nhận được thông báo lỗi này, hãy thử đăng nhập từ tài khoản mà bạn đã đăng ký đầu tiên trên thiết bị của bạn. Nếu việc này không giúp ích, bạn sẽ cần đăng nhập từ một thiết bị khác. Liên hệ với dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi nếu bạn gặp khó khăn khi hoàn thành các hướng dẫn này.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.