Theo dõi

Tôi muốn thay đổi mật khẩu của tôi

Để thay đổi mật khẩu, bạn phải đăng nhập vào www.pokerist.com bằng tên người dùng và mật khẩu hiện tại của bạn. Sau đó, trỏ vào biệt danh của bạn và chọn tùy chọn "Thiết lập hồ sơ". Trong cửa sổ kết quả, bạn sẽ có thể đặt mật khẩu mới. Xin nhớ rằng mật khẩu của bạn phải giữ an toàn cho tài khoản, phỉnh và tiến trình của bạn. Không sử dụng mật khẩu đơn giản nếu không bạn có thể trở thành nạn nhân của tin tặc.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.