Theo dõi

Tài khoản của tôi đã bị đánh cắp

Nếu bạn phát hiện tài khoản của bạn đã bị đánh cắp, hãy đăng nhập ngay vào trang web của chúng tôi và thay đổi mật khẩu của bạn. Nếu bạn sử dụng mật khẩu đơn giản trên tài khoản e-mail của bạn, chúng tôi đặc biệt khuyến cáo bạn cũng nên thay đổi mật khẩu đó. Sau khi thay đổi mật khẩu của bạn, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật. Trong một số trường hợp, bạn sẽ cần trả lời một vài câu hỏi để xác nhận rằng tài khoản thuộc về bạn.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.