Theo dõi

Tôi có thể làm gì nếu không thích một quà tặng dành cho tôi?

Nếu bạn không thích một quà tặng mà bạn đã mua hoặc đã nhận được, bạn có thể trao đổi nó để lấy một quà tặng đắt tiền hơn. Gõ vào quà tặng hiện tại (biểu tượng "quà tặng" thường được đặt ở cùng một nơi), sau đó mua quà tặng mới. Khi đó nó sẽ được hiển thị bên cạnh hình đại diện của bạn. Bạn cũng có thể trao đổi quà tặng của người chơi khác. Quà tặng biến mất sau một thời gian nhất định. Điều đáng nhớ là quà tặng VIP cho vàng tồn tại lâu hơn các quà tặng thông thường.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.