Theo dõi

Tôi không thể mua phỉnh

Đôi khi, các thiết lập mạng hoặc thiết bị của bạn có thể gây ra lỗi khi bạn mở cửa hàng. Vui lòng kiểm tra cửa hàng và luật chơi có tải hay không. Nếu không, vui lòng mô tả các triệu chứng này cho bộ phận hỗ trợ của chúng tôi để nhận giải pháp nhanh từ chúng tôi. Ảnh chụp màn hình lỗi sẽ giúp chúng tôi giải quyết vấn đề của bạn nhanh hơn.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.