Theo dõi

Tôi có thể tham gia trò chơi của bạn bè bằng cách nào?

Khi ở trong menu chính của trò chơi, gõ vào biểu tượng bạn bè của bạn. Nếu bạn bè của bạn hiện đang ở bàn, bạn sẽ nhìn thấy biểu tượng "bàn". Gõ vào đó, sau đó nhấn "Chơi".

Bạn cũng có thể mời bạn bè chơi cùng. Gõ vào dấu + ở vị trí tự do trên bàn của bạn và chọn bạn bè. Bạn bè của bạn sẽ nhận được lời mời chơi cùng bạn.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.