Theo dõi

Tài sản và quà tặng

Bạn có thể mua quà tặng và tài sản cho phỉnh và xu vàng. Tài sản không ảnh hưởng đến lối chơi, nhưng nó thể hiện thành công của bạn trong trò chơi. Để mua tài sản, nhập hồ sơ của bạn, gõ vào tab "Tài sản" và sử dụng menu mua. Bạn có thể tặng tài sản cho bạn bè hoặc người chơi mà bạn thích. Tài sản bạn đã mua có thể được bán sau đó bằng cách sử dụng mục menu tương ứng trong hồ sơ của bạn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng trong trường hợp này, bạn sẽ chỉ nhận lại 10% giá trị. Tài sản được tặng chỉ có thể xóa chứ không thể bán. Nếu bạn thu thập tất cả tài sản trong một hạng mục, bạn sẽ nhận được một số tài sản cao cấp không thể có bằng cách mua.

Quà tặng không ảnh hưởng đến lối chơi nhưng thể hiện tâm trạng hoặc thái độ của bạn với người chơi khác. Khi ngồi vào bàn chơi, nhấn nút "Quà tặng" bên cạnh hình đại diện của bạn hoặc hình đại diện của người chơi mà bạn muốn tặng quà, sau đó chọn món quà mà bạn muốn gửi. Quà tặng sẽ được hiển thị bên cạnh hình đại diện của người chơi. Lưu ý rằng trái ngược với tài sản, tất cả quà tặng sẽ biến mất theo thời gian. Chúng tồn tại trong khoảng thời gian diễn ra trò chơi tại bàn đó hoặc trong một vài ngày (ví dụ: quà tặng VIP cho vàng).

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.