Theo dõi

Chưa thiết đặt vị trí

Vui lòng nhập hồ sơ và cập nhật vị trí của bạn, sau đó cho phép sử dụng nó và đợi vài giây. Vị trí của bạn cần thay đổi. Nếu việc này không xảy ra, hãy thử cài đặt lại ứng dụng và lặp lại các hành động tương tự. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu vị trí của bạn không cập nhật sau khi cài đặt lại.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.