Theo dõi

Các vấn đề về kết nối internet

Trò chơi của chúng tôi là trò chơi trực tuyến thời gian thực và yêu cầu có kết nối internet ổn định. Nếu trò chơi của bạn bị treo hoặc định kỳ gặp sự cố trong lối chơi, hãy kiểm tra tính ổn định của kết nối internet thông qua dịch vụ của bên thứ ba, chẳng hạn http://speedtest.net/. Chúng tôi đặc biệt khuyến cáo sử dụng kết nối WiFi ổn định với internet băng thông rộng hoặc kết nối di động liên tục mà không có giới hạn tốc độ nhân tạo, chẳng hạn 3G hoặc LTE.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.