Theo dõi

Tôi có thể chuyển phỉnh cho người chơi khác bằng cách nào? @ IOS

Để chuyển khoản phỉnh cho một người chơi khác:

 

1. Mở hồ sơ của họ.

2. Nhấn vào nút có hình bóng một người và quà tặng trên đó.

3. Chọn Phỉnh → Miễn phí và nhấn vào nút Gửi.

 

Bạn có thể gửi từ 1.000 đến 100.000 phỉnh cho một người dùng sau mỗi 24 giờ.

 

Xin lưu ý rằng bạn phải có số dư ít nhất là 30.000 phỉnh.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.