ติดตาม

บัญชีของฉันถูกแฮก

หากคุณพบว่าบัญชีของคุณถูกแฮก โปรดลงชื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของเราทันทีแล้วเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ หากคุณใช้รหัสผ่านง่ายๆ บนอีเมลของคุณ เราขอแนะนำอย่างจริงจังว่าให้คุณเปลี่ยนรหัสผ่านนั้นด้วย หลังจากการเปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว โปรดติดต่อฝ่ายความช่วยเหลือด้านเทคนิค ในบางกรณี คุณอาจจะต้องตอบคำถามบางข้อเพื่อยืนยันว่าบัญชีนั้นเป็นของคุณ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น