ติดตาม

ฉันซื้อชิพไม่ได้

บางครั้งเครือข่ายของคุณหรือการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ เมื่อคุณเปิดร้านค้า กรุณาตรวจสอบว่ามีการโหลดร้านค้าและกฎหรือไม่ หากไม่มีการโหลด โปรดแจ้งรายละเอียดของอาการเหล่านี้ให้แผนกช่วยเหลือของเราทราบ เพื่อรับโซลูชันที่รวดเร็วจากเรา ภาพถ่ายหน้าจอของข้อผิดพลาดจะช่วยให้เราแก้ไขปัญหาของคุณได้เร็วยิ่งขึ้น

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น