ติดตาม

ไม่ได้กำหนดที่ตั้ง

กรุณาใส่โปรไฟล์ของคุณและอัปเดตที่ตั้งของคุณ แล้วอนุญาตการใช้ที่ตั้ง จากนั้นก็รอสักครู่หนึ่ง ที่ตั้งของคุณควรจะถูกเปลี่ยน หากที่ตั้งไม่เปลี่ยน โปรดลองติดตั้งแอปพลิเคชันและดำเนินการซ้ำอีกครั้ง กรุณาติดต่อเราหากที่ตั้งของคุณยังไม่มีการอัปเดตหลังจากติดตั้งแอพใหม่อีกครั้งแล้ว

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น