Följ

Hur byter jag avatar?

För att ändra din avatar går du in i din profil och trycker på avataren. Välj sedan i ”Mina avatarer” ett av de tomma facken och skapa din nya look i redigeraren. Tryck på pilsymbolen under rubriken Mina avatarer för visa tillgängliga fack. Om du väljer ett ”foto”-fack kan du ta ett foto eller ladda upp en bild som din avatar.

Du kan även ändra din avatar på webbplatsen www.pokerist.com. Logga in till ditt konto på webbplatsen, placera musen över ditt smeknamn och välj alternativet ”Ändra avatar”.

Vissa typer av avatarer kan inte användas i vårt spel. Använd inga bilder med textsymboler, bilder på cigaretter och alkohol, meddelanden eller logotyper från andra pokerrum, oanständig klädsel, bilder med vapen eller andra bilder som uppmanar till hat på grund av religion, nationalitet etc.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.