Följ

Andelar och gåvor

Du kan köpa gåvor och andelar för marker och guldmynt. Andelar påverkar inte spelet, men de visar din framgång i spelet. För att köpa andelar går du till din profil, trycker på fliken ”Andelar” och använder köpmenyn. Du kan ge andelar till vänner eller spelare som du gillar. Andelar som du köper kan senare säljas genom att använda motsvarande menyval i din profil. Men kom ihåg att du då bara får tillbaka 10 % av värdet. Andelar som givits som gåva kan inte säljas, bara raderas. Om du samlar alla andelar i en kategori så får du lyxandelar som inte kan köpas.

Gåvor påverkar inte spelet, men de visar ditt humör eller attityd gentemot en annan spelare. Tryck på knappen för "gåva" bredvid din avatar eller den spelares avatar som du vill ge en gåva till och sedan välj, medan du sitter vid ett spelbord. Gåvan kommer att visas bredvid spelarens avatar. Observera att alla gåvor, till skillnad från andelar, försvinner med tiden. De finns kvar under hela spelet vid det bordet eller i flera dagar (till exempel VIP-gåvor för guld).

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.